386 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
21/2020 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky
7/2020 Sb. m. s. Pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulár
56/2019 Sb. m. s. Dohoda o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky
52/2019 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spojených států amerických
48/2019 Sb. m. s. Správní ujednání o používání Smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
40/2019 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
37/2019 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
31/2019 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
29/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
18/2019 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
13/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky
11/2019 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
51/2018 Sb. m. s. Dohoda o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
37/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky
36/2018 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
26/2018 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán
24/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
21/2018 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
10/2018 Sb. m. s. Správní ujednán k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
6/2018 Sb. m. s. Dohoda o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
4/2018 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky
79/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie
76/2017 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci pohraniční trati mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky
63/2017 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
54/2017 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky
45/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky 
44/2017 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
40/2017 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
31/2017 Sb. m. s. Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
30/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
29/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
28/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
22/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
14/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky
4/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny
60/2016 Sb. m. s. Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  
54/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 5 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
40/2016 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
39/2016 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
37/2016 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska
22/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
18/2016 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán
15/2016 Sb. m. s. Dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
13/2016 Sb. m. s. Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
7/2016 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
6/2016 Sb. m. s. Ujednání o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
5/2016 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky
3/2016 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
64/2015 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky