38 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
65/2017 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
47/2017 Sb. m. s. Dohoda o válečných hrobech mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
4/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny
12/2016 Sb. m. s. Protokol k úpravě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
70/2014 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě o zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
96/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
30/2012 Sb. m. s. Zrušení sdělení č. 16/2012 Sb. m. s.
29/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny
16/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny
9/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny
54/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny
42/2010 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
101/2009 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku
51/2009 Sb. m. s. Dohoda o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny
47/2009 Sb. m. s. Dohoda o strategické letecké dopravě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny
31/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Ukrajinou a Evropskou unií
5/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obranného průmyslu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
67/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
113/2006 Sb. m. s. Protokol o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
86/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění Protokol k provedení Dohody o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny
82/2006 Sb. m. s. Protokol k provedení Dohody o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny
81/2006 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
137/2004 Sb. m. s. Dohoda o ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
81/2004 Sb. m. s. Dohoda o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohoda o vypuštění článku 4 této Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny
15/2004 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny
96/2003 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
29/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
143/2002 Sb. m. s. Dohoda o obchodu s ocelářskými výrobky mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
76/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
49/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny
113/2001 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
94/2001 Sb. m. s. Dohoda o provádění plateb sociálního charakteru mezi Českou republikou a Ukrajinou
104/2000 Sb. m. s. Výpověď Dohody o podmínkách vzájemných cest občanů obou států mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik
81/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích