20 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
61/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
21/2012 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Tureckou republikou
59/2009 Sb. m. s. Dohoda o průmyslové spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
21/2006 Sb. m. s. Doplnění sdělení č. 112/2004 Sb. m. s. a č. 84/2005 Sb. m. s.
21/2005 Sb. m. s. Protokol o sociální a kulturní výměně personálu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky
136/2004 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
135/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
110/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
19/2004 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Tureckou republikou
141/2002 Sb. m. s. Doplnění Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o změně Protokolu 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou
113/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o změně Protokolu 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou
66/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o jeho procedurálních pravidel mezi Českou republikou a Tureckou republikou
16/2002 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vojenské historie, muzeologie a vojenských publikací mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky
81/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3
76/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
25/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
133/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3
70/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu pozměňující Protokol 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou