18 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
28/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
56/2017 Sb. m. s. Dohoda o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
52/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
10/2016 Sb. m. s. Dohoda o rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
40/2015 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Srbskou republikou
95/2013 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
36/2013 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko
32/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky
80/2011 Sb. m. s. Dohoda o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko
50/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko
21/2011 Sb. m. s. Dohoda o změnách Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko
9/2007 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky
97/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
17/2006 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
88/2005 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory