67 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
4/2020 Sb. m. s. Náhrada sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020 mezi Českou republikou a Kanadou
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
52/2019 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spojených států amerických
35/2019 Sb. m. s. Protokol prodlužující a upravující Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
4/2019 Sb. m. s. Stanovení počtu osobu, které mohou využít Dohodu o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
21/2018 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
74/2017 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
58/2017 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 67/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
67/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 53/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
53/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 9/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
21/2016 Sb. m. s. Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
15/2016 Sb. m. s. Dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
9/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
26/2015 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
39/2014 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
12/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 31/2012 Sb. m. s. Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
53/2012 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
31/2012 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 97/2011 Sb. m. s. Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
8/2012 Sb. m. s. Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Kanadou
97/2011 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 38/2011 Sb. m. s.o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
79/2011 Sb. m. s. Ujednání o projektu k Dohodě o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
38/2011 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 4/2010 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
74/2010 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
57/2010 Sb. m. s. Dohoda o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
45/2010 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
8/2010 Sb. m. s. Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
7/2010 Sb. m. s. Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
4/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o skutečnostech k provedení Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
3/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti protiraketové obrany mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
124/2009 Sb. m. s. Dohoda o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
83/2009 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 84/2007 Sb. m. s. a náhrada sdělení č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
34/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnosti utajovaných informací mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických
15/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady
7/2009 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 84/2007 Sb. m. s. a náhrada sdělení č. 19/2008 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
86/2008 Sb. m. s. Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
85/2008 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
20/2008 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
19/2008 Sb. m. s. Dohoda o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
16/2008 Sb. m. s. Dohoda o změně a doplnění Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
13/2008 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
12/2008 Sb. m. s. Dohoda o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
84/2007 Sb. m. s. Dohoda o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
78/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
75/2007 Sb. m. s. Dohoda o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických
74/2007 Sb. m. s. Dohoda o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
72/2007 Sb. m. s. Dohoda o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických