32 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
16/2017 Sb. m. s. Změně orgánu z článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
58/2014 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací
57/2014 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací
48/2014 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
92/2013 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
89/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 5 k Dohodě o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
88/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Dohodě o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
87/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Dohodě o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
86/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
85/2013 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
32/2013 Sb. m. s. Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
52/2012 Sb. m. s. Protokol o provedení změn v Dohodě o organizaci oprav vrtulníků a jejich modernizaci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
45/2012 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
56/2009 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
48/2009 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
87/2008 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
40/2008 Sb. m. s. Dohoda o organizaci oprav vrtulníků a jejich modernizaci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
65/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch
54/2007 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace
36/2007 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
37/2005 Sb. m. s. Ujednání o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace
118/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
25/2003 Sb. m. s. Dohoda o vojensko-technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
119/2002 Sb. m. s. Výpověď Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
55/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace
54/2002 Sb. m. s. Dohoda o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
50/2002 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace
45/2002 Sb. m. s. Dohoda o odvrácení nebezpečné vojenské činnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
17/2002 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o inventarizace a platnosti dvoustranných smluv a dohod mezi Českou republikou a Ruskou federací
112/2001 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace
105/2000 Sb. m. s. Výpověď Dohody o bezvízových cestách občanů mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
68/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace