9 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
37/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi Českou republikou a Portugalskou republikou
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
100/2010 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky
12/2009 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Portugalskou republikou
109/2005 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi