19 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
31/2019 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
29/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
28/2014 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
79/2013 Sb. m. s. Změna Ujednání o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska
25/2011 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
6/2011 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně.služebních budov mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
59/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
100/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
7/2008 Sb. m. s. Dohoda o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin a Dohody o zřízení společného podniku k provádění geologickopr
117/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
77/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti Smlouvy o úpravě dvojího státního občanství mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
27/2005 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
3/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska
117/2001 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
114/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
38/2001 Sb. m. s. Dohoda měnící Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
16/2001 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodní smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska