11 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
1/2013 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky
76/2012 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
120/2009 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Kyperskou republikou a Protokolu k ní
87/2009 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
115/2002 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
106/2000 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
79/2000 Sb. m. s. Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky
58/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o zaměstnávání kyperských pracovníků mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky