41 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
50/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v záležitostech obrany mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky
39/2015 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou
10/2013 Sb. m. s. Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
84/2012 Sb. m. s. Prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
57/2012 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky
44/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
17/2012 Sb. m. s. Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
72/2011 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vědy a techniky – společné vědeckotechnické projekty
71/2011 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
70/2011 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
69/2011 Sb. m. s. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
17/2010 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
1/2010 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky
11/2009 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
89/2008 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
84/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky
83/2008 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky
78/2008 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
45/2008 Sb. m. s. Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
9/2008 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky
81/2007 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky
90/2006 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
88/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti obranného materiálu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky
118/2005 Sb. m. s. Dohoda o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky
68/2005 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
15/2005 Sb. m. s. Protokol o porozumění
5/2005 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky
128/2004 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela
115/2004 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky
120/2003 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
84/2003 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 150/1995 Sb., o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
22/2002 Sb. m. s. Ujednání o technické a vědecké spolupráci v oblasti zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky
21/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární a v oblasti ochrany rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky
100/2001 Sb. m. s. Dohoda o ekonomicko obchodní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
10/2001 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
137/2000 Sb. m. s. Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
50/2000 Sb. m. s. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
38/2000 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou
5/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky