14 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
5/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
41/2015 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
38/2015 Sb. m. s. Výpověď Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie Českou republikou
40/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
93/2013 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
67/2012 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu
64/2011 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
58/2010 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
54/2010 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
134/2004 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 této Dohody
74/2004 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
12/2002 Sb. m. s. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny