19 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
3/2017 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Albánskou republikou
2/2017 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Albánskou republikou
5/2016 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky
59/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu a obchodu Albánské republiky
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
79/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
77/2012 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky
70/2012 Sb. m. s. Nóta o oznámení kontaktních údajů v oblasti spolupráce v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Albánskou republikou
61/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky
98/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky
49/2011 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Albánskou republikou
70/2010 Sb. m. s. Nóta o oznámení kontaktních údajů orgánů příslušných ke spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Albánskou republikou
119/2009 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky
35/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
25/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
32/2007 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky
99/2005 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky