10 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
57/2011 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Španělským královstvím
101/2010 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Španělského království
9/2005 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
53/2004 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
52/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
35/2001 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska