16 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
1/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
99/2013 Sb. m. s. Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění a Protokol k ní
86/2011 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
47/2011 Sb. m. s. Protokol k provádění Smlouvy o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti
46/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
27/2011 Sb. m. s. Změny Přílohy 1 Rámcové dohody ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou
61/2009 Sb. m. s. Změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou
35/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií
65/2008 Sb. m. s. Rámcová dohoda týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou
56/2008 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 3/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody o vzájemném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
44/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
105/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
3/2005 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
5/2001 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací