27 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
18/2018 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
56/2016 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
54/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 5 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
7/2016 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
6/2016 Sb. m. s. Ujednání o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
11/2014 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
100/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
44/2013 Sb. m. s. Dodatek k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
17/2013 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
75/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
39/2011 Sb. m. s. Smlouva o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
99/2010 Sb. m. s. Ujednání o zastupování mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
54/2009 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky
17/2008 Sb. m. s. Program dvoustranné spolupráce v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
85/2006 Sb. m. s. Dodatek k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
84/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
41/2006 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou
79/2005 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
43/2005 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
54/2004 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
39/2004 Sb. m. s. Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
2/2001 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky