22 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
42/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
26/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
122/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republik
97/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
76/2007 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
13/2007 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky
126/2004 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky
87/2004 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
82/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2002 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
19/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
15/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblast školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
44/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
43/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
8/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
1/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
135/2000 Sb. m. s. Dohoda o průmyslové spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
49/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou