34 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
12/2019 Sb. m. s. Výpověď Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
42/2018 Sb. m. s. Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
51/2017 Sb. m. s. Pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos  
37/2017 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man  
27/2016 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey
26/2016 Sb. m. s. Pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey
13/2016 Sb. m. s. Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
90/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů
6/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
3/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man
2/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Guernsey
51/2012 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Jersey
48/2012 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Bermud
51/2008 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor a jejím prozatímním provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
50/2008 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor a jejím prozatímním provádění mezi Českou republikou a Jersey
49/2008 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor a jejím prozatímním provádění mezi Českou republikou a Guernsey
53/2007 Sb. m. s. Změna č. 1 Memoranda o porozumění o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
103/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
102/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
101/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
100/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
99/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
63/2004 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
18/2004 Sb. m. s. Bezpečnostní dohoda o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
40/2003 Sb. m. s. Ujednání o připojení maďarského důstojníka k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvem obrany Maďarské republiky
3/2003 Sb. m. s. Memorandum o provádění vojenských cvičení a výcviků a poskytování podpory mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
32/2002 Sb. m. s. Memorandum o lektorském stipendijním programu pro česká studia mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Londýnské u
17/2001 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
134/2000 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska