10 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
14/2013 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku a Protokolu k ní mezi Českou republikou a Dánským královstvím
109/2009 Sb. m. s. Dohoda o změnách a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Dánským královstvím
119/2006 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
131/2000 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
111/2000 Sb. m. s. Program školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království