9 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
68/2009 Sb. m. s. Bezpečnostní smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Švédským královstvím
84/2004 Sb. m. s. Přílohy ke Všeobecné bezpečnostní dohodě o vojenských utajovaných skutečnostech mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království
80/2004 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o použití JAS 39 GRIPEN mezi vládou České republiky a vládou Švédského království
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
130/2000 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království
84/2000 Sb. m. s. Všeobecná bezpečnostní dohoda týkající se vojenských utajovaných skutečností mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království
61/2000 Sb. m. s. Ujednání o školské a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království