30 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
63/2017 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
57/2013 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
82/2012 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
78/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky
56/2011 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné ochraně utajovaných informací mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
113/2009 Sb. m. s. Dodatkový protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
32/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií
66/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
114/2006 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
110/2005 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
63/2005 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
20/2005 Sb. m. s. Dohoda o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi devíti evropskými státy
134/2004 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 této Dohody
71/2004 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky
70/2004 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
55/2004 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky
30/2003 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
110/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
81/2002 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
80/2002 Sb. m. s. Dohoda o vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
56/2002 Sb. m. s. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky
47/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
108/2000 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
82/2000 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
56/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi do dvoustranných smluv mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
42/2000 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou