16 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
11/2019 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
49/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
22/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
22/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
37/2009 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
6/2005 Sb. m. s. Bezpečnostní dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
134/2004 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 této Dohody
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
97/2003 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
78/2003 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky
30/2001 Sb. m. s. Dohoda o rozvoji hospodářské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
37/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti terorizmu,organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky