78 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
25/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
16/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem
18/2019 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
33/2018 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
24/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
46/2017 Sb. m. s. Smlouva o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou
25/2017 Sb. m. s. Dohoda o propojení české dálnice a rakouské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
15/2017 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
6/2017 Sb. m. s. Pozbytí platnosti Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky a Protokolu k Dohodě
25/2016 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 17/2016 Sb. m. s.
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
60/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
10/2014 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
45/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
100/2012 Sb. m. s. Protokol, který upravuje Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku a Protokol k ní mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
96/2012 Sb. m. s. Smlouva o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy o společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
67/2011 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství Rakouské republiky
86/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a vzájemné pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou (ze dne 20. dubna 1959)
21/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství Rakouské republiky
69/2009 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
53/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
40/2009 Sb. m. s. Dohoda o propojení české rychlostní silnice a rakouské dálnice na česko-rakouských státních hranicích mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
57/2008 Sb. m. s. Provádění bilaterálních mezinárodních smluv po zahájení plné aplikace shengenského acquis mezi Českou republikou a Rakouskem
43/2008 Sb. m. s. Dohoda o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky
29/2008 Sb. m. s. Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
28/2008 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
5/2008 Sb. m. s. Ujednání o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
64/2007 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
39/2007 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 31/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a Protokolu
31/2007 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
22/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně Správního ujednání o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém
111/2006 Sb. m. s. Doplnění sdělení č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
95/2006 Sb. m. s. Doplnění sdělení č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
65/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
61/2006 Sb. m. s. Správní ujednání o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států m
46/2006 Sb. m. s. Ujednání zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
45/2006 Sb. m. s. Smlouva o překračování státních hranic na turistických stezkách a ve zvláštních případech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
11/2006 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice - Grametten mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
10/2006 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice - Fratres mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
9/2006 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží a pohraničním odbavování během jízdy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
7/2006 Sb. m. s. Dohoda o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
103/2005 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
102/2005 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
70/2005 Sb. m. s. Dohoda o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
69/2005 Sb. m. s. Dohoda o výměně zaměstnanců mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
47/2005 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky
46/2005 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky