20 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
24/2019 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
38/2015 Sb. m. s. Výpověď Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie Českou republikou
94/2013 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
58/2012 Sb. m. s. Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
38/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
23/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
95/2010 Sb. m. s. Protokol měnící Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Makedonskou republikou
84/2010 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
64/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie
95/2009 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
71/2009 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
30/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií
3/2007 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
2/2007 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
132/2004 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
116/2002 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Makedonskou republikou
88/2002 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
59/2000 Sb. m. s. Ukončení dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o sukcesi do smluv mezi vládou České republiky a makedonskou vládou
24/2000 Sb. m. s. Ujednání o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie