31 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě Rozbalit obsah předpisu
7/2020 Sb. m. s. Pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulár
45/2018 Sb. m. s. Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
31/2017 Sb. m. s. Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
30/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
61/2015 Sb. m. s. Dohoda o Visegrádském patentovém institutu Rozbalit obsah předpisu
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy Rozbalit obsah předpisu
2/2015 Sb. m. s. Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a v
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
101/2013 Sb. m. s. Změna Prováděcí dohody k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Rozbalit obsah předpisu
47/2013 Sb. m. s. Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů Rozbalit obsah předpisu
46/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Rozbalit obsah předpisu
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru Rozbalit obsah předpisu
6/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
1/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
92/2005 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
20/2005 Sb. m. s. Dohoda o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi devíti evropskými státy Rozbalit obsah předpisu
134/2004 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 této Dohody Rozbalit obsah předpisu
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii Rozbalit obsah předpisu
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi Rozbalit obsah předpisu
42/2004 Sb. m. s. Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
80/2003 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
18/2003 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při modernizace vrtulníků mezi vládami čtyř států střední Evropy Rozbalit obsah předpisu
120/2002 Sb. m. s. Dohoda o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu Rozbalit obsah předpisu
31/2002 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní kombinované dopravě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
31/2001 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a haváriích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou Rozbalit obsah předpisu
91/2000 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
54/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o mezinárodních a meziresortních smlouvách mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
23/2000 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vzdělání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu