25 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
37/2016 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska
48/2015 Sb. m. s. Dohoda o válečných hrobech mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
43/2011 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
60/2009 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
72/2008 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
23/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
87/2006 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Ujednání tykající se ochrany vojenských utajovaných skutečností mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska
104/2005 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o bezvízovém styku mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
49/2005 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Rumunskem
20/2005 Sb. m. s. Dohoda o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi devíti evropskými státy
120/2004 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
25/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Rumunskem
33/2003 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu mezi Českou republikou a Rumunskem
98/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska
87/2002 Sb. m. s. Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
67/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
53/2001 Sb. m. s. Ujednání týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska
55/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o mezinárodních smlouvách mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
22/2000 Sb. m. s. Dohoda o veterinární spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Rumunska