117 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
26/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě Rozbalit obsah předpisu
17/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
12/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve vojenském letectví mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
46/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Polskou republikou
78/2017 Sb. m. s. Protokol o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
77/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při modernizaci železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem do Rozbalit obsah předpisu
67/2017 Sb. m. s. Dodatek k Technické dohodě k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
54/2017 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
40/2017 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
61/2015 Sb. m. s. Dohoda o Visegrádském patentovém institutu Rozbalit obsah předpisu
54/2015 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
33/2015 Sb. m. s. Ukončení Dohody o bezvízovém styku mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy Rozbalit obsah předpisu
61/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti spolupráce v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
36/2014 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
5/2014 Sb. m. s. Technická dohoda k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
4/2014 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
65/2013 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Rozbalit obsah předpisu
53/2013 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním Rozbalit obsah předpisu
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Rozbalit obsah předpisu
37/2013 Sb. m. s. Schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic Rozbalit obsah předpisu
15/2013 Sb. m. s. Dohoda o propojení české a polské dálnice na česko-polských státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
102/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
87/2012 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
27/2012 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
14/2011 Sb. m. s. Smlouva o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
87/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
121/2009 Sb. m. s. Smlouva o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
94/2009 Sb. m. s. Úmluva o vodním hospodářství na hraničních vodách mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
91/2009 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
90/2009 Sb. m. s. Dohoda o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
89/2009 Sb. m. s. Smlouva o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
26/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
24/2009 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
6/2009 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
52/2008 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy číslo 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
48/2008 Sb. m. s. Dohoda o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
33/2008 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou
80/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy číslo 3 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
79/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
77/2007 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
62/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
52/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 3 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
51/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
50/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
49/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
48/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky