21 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
44/2014 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
84/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
35/2013 Sb. m. s. Dohoda o rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
86/2012 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
85/2012 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
42/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
28/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky
83/2011 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
81/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky
52/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
81/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
97/2005 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
16/2005 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
121/2004 Sb. m. s. Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska
118/2004 Sb. m. s. Ujednání k provádění Dohody o předávání osob na státních hranicích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky
117/2004 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
116/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
128/2000 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
119/2000 Sb. m. s. Výpověď Dohody o podmínkách vzájemných cest občanů ve vztahu ke k Moldavské republice mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik
88/2000 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
4/2000 Sb. m. s. Dohoda o obchodně ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky