26 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
38/2014 Sb. m. s. Protokol o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
2/2012 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Bulharské republiky
68/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky
34/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
3/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Smlouvy o úpravě dvojího státního občanství mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
82/2008 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky
47/2008 Sb. m. s. Výpověď Dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
39/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
34/2008 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
83/2007 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 65/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody, kterou se mění a doplňuje Dohoda o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
82/2007 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
65/2005 Sb. m. s. Dohoda, kterou se mění a doplňuje Dohoda o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
40/2005 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky
20/2005 Sb. m. s. Dohoda o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi devíti evropskými státy
139/2004 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
65/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
126/2003 Sb. m. s. Ujednání o změně Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
30/2002 Sb. m. s. Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
103/2000 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
90/2000 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
57/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv
2/2000 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bulharskou republikou