78 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
28/2020 Sb. m. s. Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích Rozbalit obsah předpisu
27/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě Rozbalit obsah předpisu
18/2020 Sb. m. s. Dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
76/2017 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci pohraniční trati mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky Rozbalit obsah předpisu
69/2017 Sb. m. s. Dodatková dohoda o změně Dohody o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky Rozbalit obsah předpisu
68/2017 Sb. m. s. Dohoda o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky  Rozbalit obsah předpisu
44/2017 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání Rozbalit obsah předpisu
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy Rozbalit obsah předpisu
62/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti spolupráce policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
53/2014 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
67/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
66/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
53/2013 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním Rozbalit obsah předpisu
22/2013 Sb. m. s. Ujednání o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
16/2013 Sb. m. s. Ujednání o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
9/2013 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
35/2011 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o uskutečnění společných projektů na ochranu životního prostředí a Ujednání o uskutečnění společného projektu na ochranu životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro živ
1/2011 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (z dubna 20. dubna 1959)
88/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
63/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky N Rozbalit obsah předpisu
88/2009 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
46/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Rozbalit obsah předpisu
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
55/2008 Sb. m. s. Protokol o změně Dodatku k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu mezi Ministerstvem školství České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko Rozbalit obsah předpisu
60/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
34/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení nových turistických stezek Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
20/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně Ujednání o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
16/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice), kterým se mění Příloha 1 a Příloha 2 k Dohodě o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
12/2007 Sb. m. s. Protokol k Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým minist
11/2007 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vni Rozbalit obsah předpisu
5/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
1/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a rozšíření turistických stezek mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
76/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje dohoda o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
42/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vni Rozbalit obsah předpisu
37/2006 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republiko Rozbalit obsah předpisu
30/2006 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
124/2005 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
75/2005 Sb. m. s. Smlouva o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
140/2004 Sb. m. s. Dohoda o úpravě zdaňování silničních vozidel mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo
131/2004 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
93/2004 Sb. m. s. Dohoda o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil na území druhého státu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
92/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky Rozbalit obsah předpisu
86/2004 Sb. m. s. Protokol o změně Přílohy 1 k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním mini Rozbalit obsah předpisu
72/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských státu k Evropské unii Rozbalit obsah předpisu
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi Rozbalit obsah předpisu
37/2004 Sb. m. s. Dohoda o započítání zásob ropy a ropných produktů mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
135/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
103/2003 Sb. m. s. Smlouva o propojení české a německé dálnice výstavou mostu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu