46 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií
27/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
26/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
25/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
24/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
18/2020 Sb. m. s. Dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
17/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
16/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem
15/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
24/2019 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky
16/2017 Sb. m. s. Změně orgánu z článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
39/2016 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
38/2016 Sb. m. s. Smlouva o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
13/2015 Sb. m. s. Nóta o změně v oblasti předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
70/2014 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě o zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
103/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 5 Protokolu k provádění Dohody o předávání a přebírání občanů obou států mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
93/2013 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou
84/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
65/2013 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
51/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora
36/2013 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko
24/2013 Sb. m. s. Nóta o změně názvu letiště z Prováděcího protokolu k provádění Smlouvy o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Českou republikou a Arménskou republikou
13/2013 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
12/2013 Sb. m. s. Smlouva o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
79/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
45/2012 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
42/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
23/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora
47/2011 Sb. m. s. Protokol k provádění Smlouvy o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti
46/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
37/2011 Sb. m. s. Prováděcí protokol ke Smlouvě o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky
36/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Českou republikou a Arménskou republikou
27/2008 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání občanů mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
26/2008 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání občanů mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
82/2007 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
103/2005 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
102/2005 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
65/2005 Sb. m. s. Dohoda, kterou se mění a doplňuje Dohoda o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
8/2005 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o přebírání osob na státních hranicích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko
7/2005 Sb. m. s. Dohoda o přebíraní osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
118/2004 Sb. m. s. Ujednání k provádění Dohody o předávání osob na státních hranicích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky
117/2004 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
71/2004 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky
70/2004 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
2/2004 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání osob mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
1/2004 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky