7 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
17/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
59/2016 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
24/2005 Sb. m. s. Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy
47/2004 Sb. m. s. Dohoda o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy mezi vládou České republiky a Radou Evropy
117/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie
89/2003 Sb. m. s. Pozastavení provádění Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze strany Velké Británie
98/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež