7 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2017 Sb. m. s. Smlouva o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou
1/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a rozšíření turistických stezek mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
42/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vni
131/2004 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo
14/2003 Sb. m. s. Dohoda o změně Přílohy k Dohodě o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
124/2000 Sb. m. s. Oprava sdělení o Dohodě o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
123/2000 Sb. m. s. Oprava sdělení o Dohodě o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky