43 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
56/2019 Sb. m. s. Dohoda o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky
27/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
26/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
14/2019 Sb. m. s. Změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
48/2018 Sb. m. s. Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
62/2017 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize 
27/2017 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky
41/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě
34/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
17/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Monackým knížectvím
57/2015 Sb. m. s. Smlouva o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů
56/2015 Sb. m. s. Smlouva o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů
44/2015 Sb. m. s. Změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
43/2015 Sb. m. s. Změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
34/2015 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím
22/2015 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
33/2014 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví
2/2014 Sb. m. s. Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
90/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů
73/2013 Sb. m. s. Změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj přijaté Českou republikou
72/2013 Sb. m. s. Změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky přijaté Českou republikou
71/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
70/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Evropské komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
29/2013 Sb. m. s. Přijetí změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj Českou republikou
6/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
4/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Republikou San Marino
3/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man
2/2013 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Guernsey
62/2012 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
51/2012 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Jersey
48/2012 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Bermud
12/2011 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
37/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 500/ /1992 Sb.
19/2010 Sb. m. s. Smlouva o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou
18/2010 Sb. m. s. Smlouva o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů
76/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky
85/2006 Sb. m. s. Dodatek k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
84/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
23/2006 Sb. m. s. Dohoda o dočasné úpravě užívání pozemků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
54/2002 Sb. m. s. Dohoda o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace