112 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé Rozbalit obsah předpisu
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy Rozbalit obsah předpisu
20/2018 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím Rozbalit obsah předpisu
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem Rozbalit obsah předpisu
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou  Rozbalit obsah předpisu
51/2015 Sb. m. s. Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Rozbalit obsah předpisu
43/2015 Sb. m. s. Změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj Rozbalit obsah předpisu
22/2015 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
71/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
70/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Evropské komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
48/2011 Sb. m. s. Memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) Rozbalit obsah předpisu
125/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
36/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnosti a výměně utajovaných informací mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
35/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
34/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnosti utajovaných informací mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických Rozbalit obsah předpisu
33/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Islandskou republikou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
32/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
31/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Ukrajinou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
30/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
29/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Norským královstvím a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
61/2007 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem Rozbalit obsah předpisu
106/2006 Sb. m. s. Prováděcí dohoda k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice Rozbalit obsah předpisu
54/2005 Sb. m. s. Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství Rozbalit obsah předpisu
53/2005 Sb. m. s. Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství Rozbalit obsah předpisu
52/2005 Sb. m. s. Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství Rozbalit obsah předpisu
51/2005 Sb. m. s. Roční finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství Rozbalit obsah předpisu
48/2005 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně v České republice Rozbalit obsah předpisu
2/2005 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o zavedení Přechodového nástroje mezi Evropskou komisí a vládou České republiky Rozbalit obsah předpisu
107/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry Rozbalit obsah předpisu
106/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice Rozbalit obsah předpisu
105/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice Rozbalit obsah předpisu
104/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Ochrana vody v povodí řeky Dyje v České republice Rozbalit obsah předpisu
103/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
99/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
98/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
97/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
96/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
95/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum - Smlouva o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik mezi Evropskou komisí a Českou republikou pro opatření: Dálnice Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, Česká republika Rozbalit obsah předpisu
61/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část II Rozbalit obsah předpisu
60/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Německem Rozbalit obsah předpisu
59/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Rakouskem Rozbalit obsah předpisu
58/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem Rozbalit obsah předpisu
57/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rozbalit obsah předpisu
50/2004 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2004 Rady přidružení EU-Česká republika, kterým se mění přílohy Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) Rozbalit obsah předpisu
49/2004 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2004 Rady přidružení EU-Česká republika o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků Rozbalit obsah předpisu
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi Rozbalit obsah předpisu
35/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se horizontálního programu zaměřeného k přípravě kandidátských zemí na rozšířenou decentralizaci (EDIS) řízení předvstupních fondů v České republice Rozbalit obsah předpisu
34/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I Rozbalit obsah předpisu
33/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku - část II Rozbalit obsah předpisu
32/2004 Sb. m. s. Dodatek k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku Rozbalit obsah předpisu