20 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
28/2013 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Arménskou republikou
27/2013 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Arménskou republikou
72/2010 Sb. m. s. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Republikou Černá Hora
30/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Republikou Tádžikistán
29/2010 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Tádžickou republikou
14/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
13/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou, kterým se rozšiřuje působnost dohody na dvoustranný obchod s textilními výrobky
12/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou
11/2010 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou
69/2008 Sb. m. s. Vnitřní dohoda, kterou se mění Vnitřní dohoda o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES mezi zástupci vlád členských států zasedajícími v Radě
68/2008 Sb. m. s. Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států a Evropským společenstvím
67/2008 Sb. m. s. Vnitřní dohoda o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES mezi zástupci vlád členských států zasedajícími v Radě
62/2008 Sb. m. s. Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím
107/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2003 Rady přidružení EU - Česká republika pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
108/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem a její změna
56/2001 Sb. m. s. Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
32/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2001 Rady přidružení EU - ČR pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou
16/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropské unie a České republiky pozměňující Protokol 4