34 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
10/2019 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
28/2018 Sb. m. s. Změny příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
1/2017 Sb. m. s. Změny příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
11/2016 Sb. m. s. Změny příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
6/2014 Sb. m. s. Změny článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
93/2012 Sb. m. s. Změny článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
37/2012 Sb. m. s. Přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
34/2012 Sb. m. s. Přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
33/2012 Sb. m. s. Přijetí přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
93/2011 Sb. m. s. Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
92/2011 Sb. m. s. Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
102/2009 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky
101/2009 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku
100/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
61/2008 Sb. m. s. Nahrazení vyhlášky č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
25/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky
23/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky
31/2006 Sb. m. s. Podpis a ratifikace Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
39/2003 Sb. m. s. Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO), které mění Úmluvu o společném tranzitním režimu
76/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
72/2002 Sb. m. s. Smlouva o úhradě výdajů spojených s činností celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
71/2002 Sb. m. s. Smlouva o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
39/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
99/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie
85/2001 Sb. m. s. Usnesení č.1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu
61/2001 Sb. m. s. Usnesení č.1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu
59/2001 Sb. m. s. Usnesení č. 1/200 Smíšeného výboru ES-ESVO o změně dodatků Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku
25/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
22/2001 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
144/2000 Sb. m. s. Úmluva o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě
108/2000 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
68/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
33/2000 Sb. m. s. Úmluva o dočasném použití