25 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
24/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky Rozbalit obsah předpisu
76/2017 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci pohraniční trati mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky Rozbalit obsah předpisu
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
66/2016 Sb. m. s. Změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008   Rozbalit obsah předpisu
65/2016 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
19/2015 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
23/2013 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
19/2011 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
43/2010 Sb. m. s. Výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
22/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
19/2007 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
6/2007 Sb. m. s. Dohoda o železniční dopravě přes státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
49/2006 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
9/2006 Sb. m. s. Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží a pohraničním odbavování během jízdy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou Rozbalit obsah předpisu
47/2005 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky Rozbalit obsah předpisu
46/2005 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky Rozbalit obsah předpisu
45/2005 Sb. m. s. Dohoda o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy mezi republikou Československou a republikou Polskou Rozbalit obsah předpisu
34/2005 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
8/2004 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
81/2003 Sb. m. s. Smlouva o železniční dopravě v mimořádných situacích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou Rozbalit obsah předpisu
46/2003 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
133/2002 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o založení „EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě Rozbalit obsah předpisu
9/2002 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
63/2001 Sb. m. s. Smlouva o železniční dopravě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu