10 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
67/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
66/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
33/2008 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou
112/2006 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou
129/2004 Sb. m. s. Protokol o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky Rozbalit obsah předpisu
102/2003 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
10/2003 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Rozbalit obsah předpisu
31/2001 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a haváriích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou Rozbalit obsah předpisu
7/2001 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou Rozbalit obsah předpisu
139/2000 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou Rozbalit obsah předpisu