10 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
78/2017 Sb. m. s. Protokol o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky
42/2017 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
31/2015 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
59/2013 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn předpisů k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
98/2012 Sb. m. s. Dohoda o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby na hraničním vodním toku Radějovka mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
64/2012 Sb. m. s. Změny a doplňky přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
102/2011 Sb. m. s. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
32/2006 Sb. m. s. Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
32/2003 Sb. m. s. Dohoda o vnitrozemské plavbě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky