9 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
60/2016 Sb. m. s. Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
92/2005 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
105/2003 Sb. m. s. Výpověď dohody o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky
119/2002 Sb. m. s. Výpověď Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
33/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělaní mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
109/2000 Sb. m. s. Výpověď Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů a absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a o udělování věděckých hodností a titulů