9 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
53/2015 Sb. m. s. Přístup k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
52/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí
46/2015 Sb. m. s. Manilské změny přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
45/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
49/2013 Sb. m. s. Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace
41/2013 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy
7/2011 Sb. m. s. Konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
101/2005 Sb. m. s. Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
100/2005 Sb. m. s. Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby