9 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
9/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
44/2017 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
21/2015 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
20/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
71/2014 Sb. m. s. Protokol o pyrotechnickém vzdělávání k provedení Smlouvy o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
51/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
12/2007 Sb. m. s. Protokol k Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým minist
11/2007 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vni
61/2006 Sb. m. s. Správní ujednání o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států m