51 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
25/2017 Sb. m. s. Dohoda o propojení české dálnice a rakouské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
41/2015 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
3/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 8/2011 Sb. m. s. Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
94/2013 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949)
15/2013 Sb. m. s. Dohoda o propojení české a polské dálnice na česko-polských státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
8/2013 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
66/2011 Sb. m. s. Přístup k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
44/2011 Sb. m. s. Smlouva o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
17/2011 Sb. m. s. Zrušení sdělní o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8/2011 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
82/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
121/2009 Sb. m. s. Smlouva o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou
90/2009 Sb. m. s. Dohoda o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
89/2009 Sb. m. s. Smlouva o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki mezi Českou republikou a Polskou republikou
88/2009 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
87/2009 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky
40/2009 Sb. m. s. Dohoda o propojení české rychlostní silnice a rakouské dálnice na česko-rakouských státních hranicích mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
13/2009 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
21/2008 Sb. m. s. Opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
14/2007 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
108/2006 Sb. m. s. Přístup k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
91/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
37/2006 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republiko
106/2005 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcí protokol o pravidlech k této Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky
63/2005 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
4/2005 Sb. m. s. Dohoda o propojení české a slovenské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
77/2004 Sb. m. s. Opravy Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
64/2004 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích pro přepravy (ATP)
63/2004 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
103/2003 Sb. m. s. Smlouva o propojení české a německé dálnice výstavou mostu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
65/2003 Sb. m. s. Doplnění sdělení o změnách a doplnění Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
9/2003 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
92/2002 Sb. m. s. Smlouva o propojení české dálnice a německé dálnice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
89/2002 Sb. m. s. Smlouva o stavbě hraničního mostu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
20/2002 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
6/2002 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské o dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
64/2001 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a vládou Norského království
100/2000 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
93/2000 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
92/2000 Sb. m. s. Změny a doplňky Dohody a Přílohy 1 Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy
75/2000 Sb. m. s. Dohoda o přepravě v mezinárodní linkové autobusové dopravě mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky