10 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
38/2006 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
69/2004 Sb. m. s. Přístup ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
40/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství Rakouské republiky
43/2003 Sb. m. s. Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími
8/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
136/2002 Sb. m. s. Změna orgánů pověřených a zodpovědných za provádění Dohody o vzájemné uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
74/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
7/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
47/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva
46/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky