7 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
2/2018 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán
24/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky
24/2016 Sb. m. s. Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté Českou republikou
48/2014 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
34/2006 Sb. m. s. Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb
138/2002 Sb. m. s. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví