144 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
4/2020 Sb. m. s. Náhrada sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020 mezi Českou republikou a Kanadou
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
52/2019 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spojených států amerických
35/2019 Sb. m. s. Protokol prodlužující a upravující Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
30/2019 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
4/2019 Sb. m. s. Stanovení počtu osobu, které mohou využít Dohodu o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
21/2018 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
74/2017 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
62/2017 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize 
58/2017 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 67/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
50/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v záležitostech obrany mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky
67/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 53/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
53/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 9/2016 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
46/2016 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Jamajky
21/2016 Sb. m. s. Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
15/2016 Sb. m. s. Dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
9/2016 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
39/2015 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou
34/2015 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím
26/2015 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
39/2014 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
12/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 31/2012 Sb. m. s. Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
91/2013 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Panamskou republikou a Protokolu k ní
10/2013 Sb. m. s. Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
84/2012 Sb. m. s. Prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
69/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu
57/2012 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky
53/2012 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
44/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
31/2012 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 97/2011 Sb. m. s. Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
17/2012 Sb. m. s. Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
8/2012 Sb. m. s. Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Kanadou
97/2011 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 38/2011 Sb. m. s.o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
79/2011 Sb. m. s. Ujednání o projektu k Dohodě o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
72/2011 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vědy a techniky – společné vědeckotechnické projekty
71/2011 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
70/2011 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
69/2011 Sb. m. s. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
61/2011 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou
38/2011 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 4/2010 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou
74/2010 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
57/2010 Sb. m. s. Dohoda o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
45/2010 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
17/2010 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky