28 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

54/2017 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky
7/2016 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
6/2016 Sb. m. s. Ujednání o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
66/2014 Sb. m. s. Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
17/2013 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
87/2012 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky
75/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
64/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie
46/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění
72/2008 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
17/2008 Sb. m. s. Program dvoustranné spolupráce v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
57/2006 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky
60/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti Dohody o výměně stážistů mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky
86/2004 Sb. m. s. Protokol o změně Přílohy 1 k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním mini
39/2004 Sb. m. s. Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
128/2003 Sb. m. s. Prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky
98/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska
15/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblast školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
8/2002 Sb. m. s. Dodatek k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu mezi Ministerstvem školství České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko
143/2001 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí
101/2001 Sb. m. s. Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko
35/2001 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska
9/2001 Sb. m. s. Ujednání o rozvoji česko - francouzských tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie
6/2001 Sb. m. s. Dohoda o výměně stážistů mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky
4/2001 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Estonské republiky
111/2000 Sb. m. s. Program školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
97/2000 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství
91/2000 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky