335 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií
21/2020 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
20/2020 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
37/2019 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
32/2019 Sb. m. s. Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
31/2019 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
29/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
20/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
9/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
8/2019 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
55/2018 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
49/2018 Sb. m. s. Doplnění sdělení č. 43/2018 Sb. m. s. Dohody o vízech k pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Japonska
47/2018 Sb. m. s. Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
44/2018 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
43/2018 Sb. m. s. Dohoda o vízech k pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Japonska
41/2018 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
40/2018 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v rozvoji mírového využití jaderné energie mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
39/2018 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
37/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky
34/2018 Sb. m. s. Protokol pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem
26/2018 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán
23/2018 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Turkmenistánem
19/2018 Sb. m. s. Pozastavení provádění Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
8/2018 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
4/2018 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky
2/2018 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán
79/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie
61/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
55/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
43/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království
41/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
36/2017 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky  
17/2017 Sb. m. s. Výpověď Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou a Protokolu k této Dohodě
16/2017 Sb. m. s. Změně orgánu z článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
11/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
10/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
60/2016 Sb. m. s. Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  
57/2016 Sb. m. s. Změny Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu
51/2016 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
47/2016 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky a Protokolu k ní  
45/2016 Sb. m. s. Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
43/2016 Sb. m. s. Protokol, který upravuje Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán