17 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
30/2018 Sb. m. s. Rezoluce ICC-ASP/16/Res.5
29/2018 Sb. m. s. Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese
17/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
16/2016 Sb. m. s. Změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté Českou republikou
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
106/2011 Sb. m. s. Přístup k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
69/2010 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
69/2007 Sb. m. s. Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů
57/2007 Sb. m. s. Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
56/2007 Sb. m. s. Dohoda o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi Českou republikou a Organizací spojených národů
80/2001 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků
54/2001 Sb. m. s. Evropská úmluva o výkonu práv dětí
45/2000 Sb. m. s. Prováděcí protokol k Dohodě o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
44/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
25/2000 Sb. m. s. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů