43 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
38/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní mezi Českou a Ghanskou republikou
35/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky
20/2018 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím
10/2018 Sb. m. s. Správní ujednán k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
9/2018 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
24/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky
33/2016 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
24/2016 Sb. m. s. Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté Českou republikou
49/2015 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
10/2015 Sb. m. s. Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
50/2014 Sb. m. s. Dohoda o obranné spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky
43/2014 Sb. m. s. Dohoda o konsolidaci súdánského dluhu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán
80/2013 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
60/2013 Sb. m. s. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
33/2013 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
94/2012 Sb. m. s. Dodatkový protokol o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Marockým královstvím
88/2012 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
100/2011 Sb. m. s. Výpověď Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
96/2011 Sb. m. s. Výpověď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
49/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky
102/2009 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky
23/2009 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky
54/2008 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou
32/2008 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky
83/2006 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Marockým královstvím
53/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Súdánskou republikou
52/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Zambijskou republikou
51/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Mosambickou republikou
50/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou
43/2006 Sb. m. s. Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
78/2005 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
32/2005 Sb. m. s. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí
125/2004 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
36/2004 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
136/2003 Sb. m. s. Ukončení dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi mezi Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky
134/2003 Sb. m. s. Dohoda o ochraně vojenských utajovaných skutečností mezi mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany
35/2003 Sb. m. s. Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
15/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Marockým královstvím
21/2001 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní a demokratické republiky
98/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
62/2000 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky
51/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve vojenské oblasti mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Tuniské republiky
46/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky